Søgeikon

1 DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
CenSec
CVR-nummer: 30629809
Gravene 2, 1th.
8800 Viborg

2 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
a) Ved tilmelding til vores arrangementer:
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på yderligere informationer omkring det arrangement, som du har tilmeldt dig både før og efter arrangementet. Vi anvender desuden visse personoplysninger til markedsføring af andre arrangementer, som vi mener vil være af interesse for dig (se afsnit b). Dine oplysninger afgives i en SSL-sikret formular bygget i WordPress. CenSecs webmasters samt vores anvendte webbureau Advicer har adgang til oplysninger afgivet på hjemmesiden og opbevares efterfølgende i CRM-systemet Podio, hvori hele CenSecs sekretariat har adgang.
i. Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger – navn, virksomhed, titel, mailadresse og telefonnummer.
ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke.
iii. Slettefrist: CenSec beholder som minimum dine oplysninger i henhold til de dokumentationskrav, der findes i de enkelte projekter, som vores arrangementer hører under. CenSec deler desuden disse oplysninger med Styrelsen for Forskning og Uddannelse mhp. afrapportering af projekterne, som arrangementerne hører under. Styrelsen anvender de afgivne data til statiske formål og forskning.
b. Markedsføring: Dine personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af  invitationer til andre arrangementer. Du kan til enhver tid fravælge denne kommunikation.
•Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
ii. Behandlingsgrundlag: Samtykke.
iii. Slettefrist: 1 år efter sidste kontakt til registrerede.
c. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Vi anvender cookies på censec.dk til følgende formål:◦Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer og gøre brugeroplevelsen bedre.
◦ Vi kan ikke identificere den enkelte bruger ud fra disse cookies.
ii. Behandlingsgrundlag:  Samtykke
iii. Slettefrist: 12 måneder fra indsamling.

3 OPTAGELSE AF BILLEDER
•Til brug for dokumentation og markedsføring kan vi vælge at optage fotos og/eller video ved vores arrangementer. Disse anvendes på hjemmeside og sociale medier med henblik på branding og promovering af CenSec.
Du kan til enhver tid bede os slette eller sløre et billede, hvorpå du optræder.

4 PLIGTMÆSSIG INFORMATION
De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse.

5 DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte CenSecs kommunikationsansvarlige.