Søgeikon

Cybersecurity Made in Europe label

CenSec er medlem af European Cyber Security Organisation (ECSO), og har deltaget i arbejdet omkring udviklingen af labelordningen. Det er på denne baggrund af CenSec er blevet den danske udsteder af “Cybersecurity Made in Europe” labelordningen.

 

ECSO Label

Baggrund for labelordningen

ECSO lancerer en labelordning målrettet europæiske cybersecurity aktører, og formålet er at synliggøre europæisk udviklede løsninger. Labellet er ikke en certificering, men er tiltænkt som et markedsførings værktøj, som skal give europæiske virksomheder en fordel både på det europæiske marked samt internationalt.
Det er ECSO der ejer labelordningen, og de vil til enhver tid kunne tilbagetrække labellet såfremt en virksomhed ikke lever op til deres forpligtelser/misbruger labellet. Det kræver ikke en teknisk audit for at opnå labellet, da ordningen i høj grad beror på self-declaration.

Hvem kan komme i betragtning til ECSO label

Man kan komme i betragtning til ECSO label, hvis følgende kriterier er opfyldt:
1. Baseret i Europa: virksomheden skal være registreret og have hovedkvarter i Europa. Hvis virksomheden er en del af en større gruppe, så skal gruppen være registreret i Europa.
2. Europæisk ejerskab: der må ikke være en overvægt af udenlandske ejere i ejerkredsen
3. Europa er det primære marked: virksomheden skal dokumentere at mere end 50 % af deres cyber security R&D samt mere end 50 % af deres medarbejdere befinder sig i EU27, EFTA, EEA lande og/eller UK.
4. Troværdige produkter og services: virksomheden skal tilkendegive at de overholde de basale krav i ENISA’s ‘Indispensable baseline security requirements for the secure ICT products and services’
5. Data og privacy: virksomheden skal erklære at de overholder GDPR

Procedure for at opnå ECSO label

Følgende dokumenter skal udfyldes, og nogle af dokumenterne kan downloades her, mens andre skal udformes af virksomheden selv:

1. “Cybersecurity Made in Europe” application form, download her
2. Factsheet om virksomheden (intet dokument, se i checklisten hvad factsheetet skal indeholde)
3. Declaration ift. ENISA, download her
4. Signeret brev (fra CEO) og betalingsbekræftelse, download her
Du kan finde checklisten her samt et “Terms & Conditions of Usage” dokument her

De ovenstående dokumenter skal sendes til Sofie Jensen på sofie@censec.dk, og anfør i emnefeltet ECSO label scheme.
Hernæst vil dokumenterne blive gennemgået, og vi rækker ud til jer for at aftale det nærmere forløb. Du kan forvente et svar inden for fem arbejdsdage. Vær opmærksom på, at hvis det efterfølgende erfares, at virksomheden ikke har opnået labellet i god tro, så vil labellet til enhver tid kunne trækkes tilbage af ECSO.

Gyldighed

Labellet er gyldigt i 12 måneder ad gangen.

Pris

Hos CenSec har vi valgt at differentiere prisen mellem medlemmer og ikke-medlemmer af CenSec.
Prisstrukturen er således at ECSO kræver et årligt fee på 300 euro (svarende til 2300 DKK).

Følgende priser er gældende ved første vurdering:

  • Medlemmer: 2300 DKK (til ECSO)
  • Ikke-medlemmer: 2300 DKK (til ECSO) + 5000 DKK = 7300 DKK


Følgende priser er gældende for en revurdering (efter 12 måneder):

  • Medlemmer: 2300 DKK (til ECSO)
  • Ikke-medlemmer: 2300 DKK (til ECSO)+ 2500 DKK = 4800 DKK

Kontakt

For mere information om label ordningen, kontakt Sofie Jensen, sofie@censec.dk, +45 9320 1540.

For non-Danish stakeholders

As a point of departure, CenSec will only provide the label scheme for Danish stakeholders. In case you are a foreign enterprise and wish to get in contact with other European qualified issuing partners, please go to ECSO’s webpage and see the other providers.