Søgeikon

Netværk

European Network of Defence-Related Regions

European Network of Defence-Related Regions (ENDR) er et netværk af regionale myndigheder, klynger og virksomheder på tværs af Europa. ENDR tilbyder en platform, hvor disse kan dele information om nye initiativer, øge deres synlighed, opbygge partnerskaber og dele erfaringer og bedste praksis med at opbygge forsvarsrelaterede strategier og få adgang til EU-midler. Platformen er især til gavn for SMV’er.

ENDRs ultimative mål er at øge antallet af forsvarsrelaterede projekter, der får adgang til EU-midler og dermed bidrage til Europas økonomiske vækst og regionale udvikling.

Læs mere om ENDR her eller kontakt Louise Juel Broch, louise@censec.dk, 5213 1543.

European Network Of Defence Related Regions

Interne netværk

Nedenstående er aktive interne netværksgrupper, som faciliteres af CenSec, med baggrund i vores medlemmers interesser.

Eksterne netværk

Nedenstående er eksterne netværk, som CenSec deltager aktivt i, med fokus på vores medlemmers interesser.