3S – Satellites for Safety and Security

Projektperiode

April 2021 – 31. december 2022

Bevilget pulje

415.000

Hør mere

Hvis du er interesseret I at høre nærmere omkring innovationsprojektet “3S – Satelittes for Safety and Security”, er du meget velkommen til at kontakte Anders på anders@censec.dk eller +45 52 13 15 42

Projektbeskrivelse

3S – Satellites for Safety and Security

Danmark er en del af det europæiske rumsamarbejde European Space Agency (ESA). Igennem det seneste årti har ESA’s medlemsstater investeret milliarder af DKK i forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har ført til satellitbaserede løsninger, der kan styrke innovation og vækstpotentiale hos både SMV’er og større virksomheder i Danmark inden for en række forskellige sektorer – herunder også sikkerhed, beredskab og civilforsvar.

På basis af Copernicus systemet er der udviklet to tjenester, der er af særlig relevans for sikkerhed: ”Security” og ”Emergency Management Services”. Galileo systemet vil tilbyde to tjenester af særlig interesse for anvendelser inden for sikkerhedsområdet: ”High Accuracy Service (HAS)” samt ”Search and Rescue Service (SAR)”.

Endelig tilbyder satellitbaseret kommunikation også muligheder for interessante sikkerhedskritiske anvendelser. Der er særlig fokus fra ESAs side på at udnytte mulighederne for kombinationer af satellitkommunikation og jordbaseret 5G, bl.a. i forhold til understøttelse af sikkerhedskritiske anvendelser inden for transport, kritisk infrastruktur og civil sikkerhed. I sig selv kan satellitbaseret kommunikation også sikre redundans i sikkerhedskritiske anvendelser i tilfælde, hvor jordbaserede netværk ikke er funktionsdygtige.

Disse teknologiske muligheder, der rummer et stort potentiale for kommerciel innovation inden for sikkerhedsområdet, vil vi i dette projekt sætte i spil til gavn for danske SMV’er og større virksomheder.

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

 • Vidensdelingsaktiviteter.
  En række webinarer, der engagerer et bredt udsnit af interesserede virksomheder på tværs af landet, skal tematisk formidle viden om de satellitbaserede teknologiske muligheder, der kan understøtte sikkerheds-relaterede produkter og tjenester hos danske virksomheder. Der vil blive afholdt mindst fire webinarer i løbet af projektperioden. Derudover vil sociale mediakanaler såsom ESA BIC Denmarks LinkedIn profil, der har mere end 6000 følgere, blive benyttet til at støtte op om vidensdelingsaktiviteterne, bl.a. gennem formidling af case-historier.
 • Innovationssamarbejder.
  Gennem workshops med virksomheder, der viser interesse i at gå i dybden med udvalgte satellitbaserede teknologiske løsninger, afsøges mulighederne for innovationssamarbejde omkring implementering af konkrete teknologier. Udkommet af disse workshops er at konkrete samarbejdsprojekter defineres. Mindst en håndfuld danske SMV’er er allerede nu interesseret i at gå i dybden med udvalgte anvendelser af satellitter inden for sikkerhedsområdet.
 • Internationalisering og matchmaking.
  Projektet vil arbejde på at skabe kontakt til internationale samarbejdspartnere for danske SMV’ere med henblik på samarbejde om innovation. Der vil være særlig fokus på at udnytte potentialet for matchmaking med de mere end 1000 SMV’er som er en del af det europæiske ESA BIC netværk med 21 centre – inklusive den danske ESA BIC.
 • Fundraising.
  Hvad angår de innovationsprojekter, der bliver udviklet undervejs i workshops etc., vil mulighederne for ekstern finansiering blive afsøgt. Det er en væsentlig ambition med projektet, at der bliver defineret nogle konkrete udviklingsprojekter, som kan opnå ekstern finansiering, der ligger udover rammen for klyngeprojektet. F.eks. vil der være muligheder for efterfølgende at søge støtte til samarbejdsprojekter gennem både ESAs og EU’s programmer. Blandt andet har ESA aktuelle calls om ”Safety and Security”, som er en mulig kilde til støtte for de innovationsprojekter, der bliver defineret i klyngeprojektet.
Projektleder
Virksomhedsdeltagere