NEMP på dansk jord

Projektperiode

01. april 2021 – 31. december 2022

Bevilget pulje

415.000 kroner

Hør mere

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om innovationsprojektet “NEMP på dansk jord”, er du velkommen til at kontakte Anders Laustsen på anders@censec.dk eller  +45 52 13 15 42

Projektbeskrivelse

NEMP på dansk jord

En nuklear elektromagnetisk puls (almindeligvis forkortet som nuklear EMP eller NEMP) er pulser af elektromagnetisk stråling skabt af en nuklear eksplosion i adskillige hundrede af kilometers højde. De resulterende hurtigt varierende elektriske og magnetiske felter kan potentielt ødelægge elektroniske systemer ved at inducere skadelige ekstreme strøm- og spændingsimpulser i elektronik.

Derfor stilles producenter af elektronik til forsvarsindustrien af og til over for krav om beskyttelse af elektronisk udstyr overfor Nuklear EMP (NEMP). Dette sker især for udstyr til forsvarsopgaver, hvor funktion også i ekstreme situationer er helt afgørende. Kravet kan være stillet for kompliceret udstyr eller for simple, basale produkter til for eksempel kommunikation, måling og indikation.

Producenterne har svært ved at dokumentere compliance med NEMP krav. Der er ikke let tilgang til testfaciliteter. Danmark har ingen egnede testfaciliteter, og testkravet på 50 kV/m forekommer astronomisk i styrke. Det rækker langt ud over standard elektronikdesign at opnå immunitet overfor NEMP.
Projektet skal gennem mindst 2 demonstrations aktiviteter dels sætte NEMP på dagsordenen overfor højpålidelig elektronik, dels udforme design guidelines der beskriver forholdsregler mod NEMP testens særlige påvirkning af elektronik samt afdække de faldgruber der skal håndteres i designet. De 2 demonstrationer skal illustrere og dokumentere designkravenes validitet.

Design guidelines og praktisk demonstrationstest skal gøre det muligt for dansk industri at håndtere og imødekomme NEMP kvalifikationskrav for elektronikprodukter. Opsamlede erfaringer samt designguidelines publiceres og vidensdeles i relevante fagfora.

 

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

  • To påtænkte demoaktiviteter – Den ene demo afholdes som del af en workshop med >30 deltagere omtrent midt i projektforløbet, hvor NEMP påvirkning på et elektronikprodukt er afprøvet og karakteriseret
  • 1 startworkshop med relevante CenSec medlemmer og projektdeltagerne (>20 deltagere)
  • 1 udgivelse (elektronisk, video eller andet) om guidelines for design af holdbar elektronik
  • 1-2 artikler i CenSec nyhedsbrev/website
  • 1-2 artikler på FORCE+GTSnet website
  • Tema på minimum 1 FORCE EMC klub møde (>50 deltagere)
Projektleder
Virksomhedsdeltagere