Søgeikon

Defence

CenSec fokuserer inden for forsvarsdomænet på:

  1. Videndeling
  2. Forretningsudvikling
  3. Matchmaking
  4. Internationalisering

Dette gør vi bl.a. gennem facilitering af netværksarrangementer med store internationale virksomheder. Her synliggøres udviklings- og samarbejdsmuligheder for vores medlemmer og andre deltagere.

Vi styrker virksomhedernes innovationskapacitet ved at øge deres forståelse og erfaring med offentlige udbud, industrisamarbejde, eksportkontrol, certificeringskrav og andre essentielle aspekter af branchen.

Inden for forsvarsdomænet driver CenSec tre interne netværk: 

  1. Innovationsnetværk for Grønt Forsvar
  2. OEM Innovationsnetværk
  3. Forsvarsindustrinetværk


Alle tre netværk har 3-4 mødegange om året, og søger alle at drive innovationen og samarbejdet blandt virksomhederne i forsvarsindustrien fremad. Læs mere om CenSecs netværk her.

Hvert år arrangerer CenSec, i samarbejde med DI Forsvar og Sikkerhed samt Naval Team Denmark, konferencen DDAC – Danish Defence Annual Conference. Denne begivenhed tiltrækker 300-400 deltagere fra både ind- og udland, inklusiv myndigheder og videninstitutioner.

Domæneansvarlig

Censec oplæg
Censec teamet