EU-DK Support Netværk

CenSec er medlem af EU-DK Support Netværk, som har til formål at samtænke rådgivnings- og servicetilbud inden for forskning, innovation , iværksætteri og videregående uddannelse i højere grad, med henblik på at understøtte en øget deltagelse i EU-programmerne og i højere grad at sikre synergieffekter mellem de forskellige rådgivningsydelser.

Samarbejdet skal således understøtte, at danske forskere, virksomheder, institutioner og øvrige brugergrupper i højere grad bruger mulighederne i EU til at skaffe finansiering til deres forsknings-, innovations- og udviklingsaktiviteter.

Samarbejdet skal videre sikre, at alle brugergrupper får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning i deres forsknings- og udviklingsarbejde samt overblik over mulige EU-finansieringskilder. Rådgivningen skal leveres efter et princip om ”no wrong door”.

Danske forskere, videninstitutioner og virksomheder kan med fordel benytte programmerne til et internationalt samarbejde, der kan forøge både vidensniveau og markedspotentiale.

Ved at skabe et netværk med en høj grad af videndeling og nye målrettede initiativer, vil EU-DK Support samarbejdet bidrage til, at forskere, virksomheder, institutioner og øvrige brugergrupper får bedre muligheder for at bruge EU som finansieringskilde. Samarbejdet vil have fokus på de konkrete behov hos brugerne af de forskellige EU-programmer, herunder virksomheder, universiteter, videninstitutioner og offentlige myndigheder.

CenSec er med i EU-DK Support for at deltage i en koordineret dansk indsats for matchmaking og partnersøgning, samt tilbyde følgende til medlemmerne:

  • Nem adgang til rådgivning
  • No-wrong-door-princippet
  • Udvidet kendskab til  finansieringsmuligheder
  • Deltagelse i EU-programmer
  • Samarbejde med andre netværkspartnere
  • Informere om matchmaking-muligheder i ind- og udland

 

Du kan læse mere om EU-DK Support Netværk her.

Kontakt

Hvis du er interesseret I at høre nærmere omkring EU-DK Support Netværk og mulighederne for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte Rasmus Reimer Ejsing, rasmus@censec.dk, +45 3141 8321