Klyngernes kernefortælling

Klynger er åbne og neutrale platforme der faciliterer samarbejde, booster partnerskaber og accelererer vidensbaseret innovation for at løse fremtidens store udfordringer.

Klynger er en bærende drivkraft i at udvikle Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner.

Baseret på virksomhedernes behov tager klynger lederskab for at drive bæredygtig vækst og innovation i verdensklasse.

Ved at samle aktører på tværs addresserer klynger muligheder og udfordringer, som én virksomhed, én videninstituon, én kommune eller én organisation, ikke kan løse alene.

Samarbejde er vejen til innovative samfund. I CenSec – Center for Defence, Space & Security arbejder vi tæt sammen med de 12 andre nationale klynger i Danmark. Vi har hvert vores faglige fokus, men repræsenterer tilsammen Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Og så arbejder vi alle for at løfte innovationshøjden hos danske virksomheder. Så selv om vi på mange måder er forskellige, er vi ens i vores kerne.

CLEAN
Copenhagen Fintech
Danish Life Science Cluster
Danish Sound Cluster
DigitalLead
Energy Cluster Denmark
Food & Bio Cluster Denmark
Lifestyle & Design Cluster
MADE – Manufacturing Academy of Denmark
Odense Robotics
VisionDenmark
WE BUILD DENMARK
Cluster Excellence Denmark
Danish Ministry for Higher Education and Science
Danish Business Authority