Medarbejdere

Charlotte Ployart Wetche

CEO 

Mail: chawet@censec.dk
Phone: +45 71 70 62 05

Uddannet officer fra Hærens Officersskole med en Master of Art i Defence Studies fra King’s College London. Har haft en lang række leder- og chefstillinger i Forsvaret, og været udsendt på en række internationale operationer til Bosnien, Afghanistan, Irak og Pakistan. Charlotte varetager som brigadegeneral i Forsvarets reserve formandsposten for National Reserve Forces Committee under NATO.

Anders Laustsen

Project Development Manager

Domæneansvarlig for Space

Mail: anders@censec.dk
Phone: +45 52 13 15 42

Kandidat i International Handel fra Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet ved bl.a. Aalborg Universitet og Region Nordjylland. 13 års erfaring med markedsanalyser, internationaliserings og fundraising med særligt fokus på EUs regional- og socialfonde, InnoBooster, COSME, Innovation Express og Markedsmodningsfonden.

Inger Charlotte Juhl

Project Manager

Mail: ingjuh@censec.dk
Phone: +45 53 62 80 87

Bachelor i markeds- og ledelsesantropologi fra Syddansk Universitet samt uddannet sprogofficer i Dari ved Forsvars Akademiet. Har syv års erfaring som leder i Forsvaret, og international erfaring som tolk og kulturrådgiver under Natos Resolute Support mission i Afghanistan. Har arbejdet med projektledelse, stakeholder management og tværkulturel kommunikation.

Jeppe Icedor Petersen

Innovation Project Manager

CenSec Startup Incubator

Mail: jeppe@censec.dk
Phone: +45 52 13 15 44

Kandidat i Innovation Management & Business Development fra Aarhus Universitet. Har stået i spidsen for flere projekter, som har omhandlet digitale økosystemer, procesoptimering, skalering af startups og produktudvikling.

Klaus Bolving

Vice President

Mail: klaus@censec.dk
Phone: +45 52 13 15 40

Uddannet officer fra Søværnets Officersskole og på masterniveau i militære studier, strategi og ledelse fra Forsvarsakademiet. Har haft en lang række leder- og chefstillinger i Søværnet og det øvrige Forsvar samt været underviser og forsker ved Forsvarsakademiet og Dansk Institut for Internationale Studier.

Aktiv deltager i en række EU-ekspertorganer og netværk inden for sikkerhed og forsvar.

Louise Juel Broch

Business Development Manager

Domæneansvarlig for Defence

Mail: louise@censec.dk
Phone: +45 52 13 15 43

Kandidat i journalistik fra Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Har aftjent værneret i Hæren og i en årrække været ansat som flyveroverkonstabel af reserven og kommunikationsansvarlig ved Flyvevåbnet myndigheder Helicopter Wing Karup, Air Control Wing og Flyvertaktisk Kommando. 10 års erfaring med journalistik, grafisk fremstilling, web, SoMe etc.

*webmaster

Martin Jensen

Office Manager/PA

Mail: marjen@censec.dk
Phone: +45 31 54 45 69

Uddannet befalingsmand fra Forsvaret, med en AU i ledelse fra UCSYD. Været ansat i Forsvarskommandoen og underliggende myndigheder, primært i koordinerende lederroller. Har ligeledes været udsendt på internationale missioner til  Afghanistan, Pakistan og Libanon.

Martin er en del af Forsvarets reserve, med tilknytning til Joint Movement and Transportation Organization.

Martin Long Teglgaard

Business Development Director

Mail: marteg@censec.dk 
Phone: +45 31 76 50 53

Uddannet officer fra Hærens Officersskole med en Master in Military Studies fra Canadian Army Command and Staff College. Har som officer været udsendt i diverse missioner i regi af NATO og FN, bl.a. Bosnien, Afghanistan, Irak og Øst-Afrika. Martin forlod forsvaret i 2013, men har beholdt tilknytningen som aktiv officer af reserven. Civilt har Martin bestridt en række lederstillinger i forskellige virksomheder og kommer fra en stilling som partner i en konsulentvirksomhed, der bl.a. arbejder med strategisk rådgivning indenfor IT branchen.

Mette Søndergaard Johannsen

Communications Assistant

Mail: mette@censec.dk
Phone: +45 31 31 53 76

Kandidat i international økonomi og fransk fra Syddansk Universitet. Har mangeårig erfaring med erhvervsservice, netværk og kommunikation fra private og offentlige organisationer. Har endvidere studeret og arbejdet en årrække i Frankrig og Schweiz.

*webmaster

Mie Zacher Linnet

Communications Manager

Mail: mie@censec.dk
Phone: +45 53 65 15 46

Kandidat i international virksomhedskommunikation og engelsk fra Aarhus Universitet. Har erfaring med den digitale arbejdsplads, stakeholder management, kommunikationsframework samt dokumenthåndtering og tekstproduktion.

*webmaster

Rasmus Reimer

Funding Manager

Mail: rasmus@censec.dk
Phone: +45 31 41 83 21

Kandidat i Europastudier fra Aarhus Universitet. 15 års erfaring med fundraising, herunder 10 år i den danske universitetsverden på hhv. Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Har arbejdet med EU-konsortiumsansøgninger, et bredt spektrum af det danske og europæiske fundinglandskab, kvalitetssikring, processtyring, projektudvikling, strategi og ledelsesrådgivning.

Sammy S. Engelbrecht

Security Innovation Manager

Domæneansvarlig for Security

Mail: sammy@censec.dk
Phone +45 31 19 10 63

Uddannet politibetjent med 22 års ansættelse hos Rigspolitiet i forskellige stillinger. Har en diplomuddanneelse i ledelse og har deltaget aktivt i forskellige projekter indenfor det danske og udenlandske politi- og forsvarssamarbejde.

Sofie Jensen

Chief Operating Officer

Mail: sofie@censec.dk
Phone: + 45 93 20 15 40

Kandidat i Udvikling og Internationale Forhold med speciale i Kina fra Aalborg Universitet.  International arbejdserfaring med ophold i Kina og Tyskland, og har fulgt det kinesiske marked og udvikling tæt siden 2006. Har 10 års erfaring med udvikling, koordinering og eksekvering af projekter, samt tværfagligt og internationalt samarbejde. Er certificeret Prince2-projektleder.

*webmaster

Susanne Bruun Sørensen

Office Manager

Mail: susanne@censec.dk
Phone: +45 31 51 80 85

AU i Offentlig administration og forvaltning. Otte års erfaring inden for forsvarsindustrien. Har arbejdet inden for organisationsverdenen siden 2005 herunder med koordinering og gennemførelse af store industrievents og -seminarer og ansvarlig for danske pavilloner på udenlandske forsvarsmesser. Mange års erfaring med PA- og direktionsarbejde.