Søgeikon

Medlemskab

Med et medlemskab hos CenSec får du mulighed for at:

– Trække på råd og vejledning fra CenSec om forsvars- og sikkerhedsrelaterede udviklingsopgaver.
– Deltage i klyngeaktiviteter og match-making i forhold til innovationsprojekter.
– Deltage med logo på den fælles hjemmeside www.censec.dk samt i medlemsfolder
– Modtage nyhedsbreve/e-mails om forsvars-, rum- og sikkerhedsrelaterede emner.
– Deltage i konferencer og seminarer om forsvars-, rum- og sikkerhedsrelaterede emner.

Pris excl. moms for medlemskab i 2024:

– Agentvirksomhed: DKK 2500,-
– Virksomheder med 1-4 ansatte DKK 5.000,-
– Virksomheder med 5-9 ansatte DKK 8.500,-
– Virksomheder med 10-19 ansatte DKK 15.500,-
– Virksomheder med 20-49 ansatte DKK 17.500,-
– Virksomheder med over 50 ansatte DKK 20.000,-
– Vidensinstitutioner DKK 10.000,-

Varighed og opsigelse

Medlemsskabet løber fra indmeldelse og til årets udgang. 
Udmeldelse skal ske skriftligt inden den 1. december i indeværende medlemsperiode.
Ved udmeldelse midt i året tilbagebetales indmeldelsesgebyret ikke.

Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig som medlem

– For Defence virksomheder: Louise Juel Broch, louise@censec.dk, tlf. 5213 1543
– For Space virksomheder: Anders Laustsen, anders@censec.dk, tlf. 5213 1542
– For Security virksomheder: Sammy S. Engelbrecht, sammy@censec.dk, tlf. 3119 1063