Søgeikon

INTLOOP

Beskrivelse:

Danmark er en lille åben økonomi, der er afhængig af samarbejde med andre lande – også når det gælder forskning og udvikling. Det er vores relationer til omverdenen, der giver os vores velstand. I usikre tider som disse står dette blot endnu mere klart. Derfor er UFS’ tillægsopslag til styrket internationalisering gennem øget virksomhedsdeltagelse i Horizon Europe (HEU) i høj grad veltimet.

At danske virksomheder er underrepræsenterede i HEU-projekter er ikke kun et problem, men også et potentiale, ikke mindst i lyset af, at Danmark faktisk klarer sig godt, når det gælder hjemtag fra rammeprogrammet. Her ligger vi nemlig nummer to i Europa. Kort sagt er danske ansøgere – ikke mindst danske videninstitutioner – gode til at vinde projekter, men disse projekter har en underrepræsentation af virksomhedsdeltagere. Det er heri, potentialet består: de dygtige videninstitutioner, der har et stærkt track for at vinde bevillinger, skal ”blot” i højere grad invitere danske virksomheder med i deres ansøgninger (hvad enten de er lead eller partnere). Dog er det for mange videninstitutioner forholdsvist ukendt territorium – de har ofte begrænsede erfaringer med at samarbejde med virksomheder. Tilsvarende har SMV ofte begrænset erfaring med HEU og det at samarbejde med videninstitutioner.

Projektets væsentligste bidrag vil være at afholde en række events med fokus på hhv. matchmaking og konsortiebygning. Workshops vil blive afholdt hos stærke videninstitutioner, der har haft succes med Horizon. CenSec og værtsmiljøet vil i samarbejde organisere og afholde disse workshops. Formålet vil være at få SMV med i konsortier, danne nye konsortier, lægge fundingplaner og opbygge viden og erfaringer med HEU hos såvel virksomheder som videninstitutioner. Den øgede HEU-deltagelse øger sandsynligheden for et “positivt loop” af synergieffekter, hvor den øgede deltagelse vil kaste yderligere konsortier, ansøgninger og medlemskaber af sig.

Deltagerne vil arbejde inden for områderne rum, sikkerhed og, i nogen grad, forsvar. Da der ikke er forsvarsorienterede temaer i HEU vil fokus for de virksomheder og videninstitutioner, der arbejder inden for dette felt, være på at matche til calls, hvor deres kompetencer kan oversættes til civile formål (i en ”dual-use”-logik). Workshops vil aktivt engagere deltagerne og de videre forløb mod konsortiedannelser vil være individuelt understøttet af CenSec, herunder af klyngens erfarne fundraiser. En engageret, udviklende tilgang vil være central – også for at differentiere indsatserne fra det forholdsvis store udbud af envejs ”awareness”-arrangementer om HEU, der udbydes af forskellige aktører.

Information

Dato

1. January, 2023

-

31. December, 2024

Projektansvarlig

Rasmus Reimer,

Deltagende virksomheder