Søgeikon

NCC

Beskrivelse:

Formålet med det danske Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) er at styrke den danske cybersikkerhedssektor, forøge det danske hjemtag af cybersikkerhedsmidler fra EU samt støtte udvikling og anvendelse af innovative cybersikkerhedsløsninger.

I 2020 introducerede EU en cybersikkerhedsstrategi for at forbedre evnen til at håndtere cyberangreb– og hændelser i hele unionen. Som en del af denne strategi blev der i 2021 oprettet Nationale Koordinationscentre for Cybersikkerhed i alle EU-lande med det formål at styrke og opbygge fælleseuropæisk kapacitet inden for cybersikkerhed, skabe større sammenhængskraft i og på tværs af landenes cybersikkerhedssektorer samt understøtte samarbejdet med det europæiske kompetencecenter (ECCC). Som en del af indsatsen har EU også afsat midler til udvikling af cybersikkerhedsteknologi og løsninger gennem de forskellige tilskudsfonde herunder særligt Horizon Europe og Digital Europe-programmet.

Information

Dato

1. December, 2023

-

31. December, 2025

Projektansvarlig

Inger Charlotte Juhl,

Deltagende virksomheder