Søgeikon

3D – Det Digitale Danmark

Defence, space & security

Information:

Dette projekt vil kortlægge behov og krav som danske virksomheder og myndigheder, som opererer indenfor en forsvars- og sikkerhedsmæssig kontekst, har til en ny type datainfrastruktur (også kaldet data cube). Med udgangspunkt i de konkrete brugerbehov, og i tæt dialog med slutbrugerne, vil der blive udviklet en prototype platform til at illustrere hvorledes et multidimentionelt (i både rum, tid og spektral opløsning) informations- og datagrundlag for hele Danmark kan understøtte nye forsvars- og sikkerhedsmæssige applikationer – og derved bidrage til Danmarks sikkerhed. Den danske data cube skal medvirke til at forbedre forbindelsen mellem data, applikationer og brugere ved at give let adgang til analyseklare data (ARD) for hele Danmark.

Information

Dato

1. January, 2023

-

1. January, 2023

Bevilget pulje

400000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,