Søgeikon

3D Print Defence Network

Defence, space & security

Information:

Netværket vil være en teknologiplatform inden for 3D-print der kan understøtte virksomhedernes fremadrettede innovations- og forretningsmuligheder med høj-kvalitets-produkter. Virksomhederne vil gennem netværket blive opkvalificeret til udnyttelse af materialer og teknologier, så de selv kan produktudvikle nye innovative komponenter i en international konkurrence. I netværket vil virksomhedernes behov give anledning til adskillige dedikerede teknologiudviklinger som reservedele der bliver 3D-printet; Udvikling, demonstration og test af nye innovative 3D-printede komponenter til radarapplikationer; Teknologi ”scouting” og demonstration af 3D-print med keramer og kompositmaterialer til fx ballistisk beskyttelse og udvikling, demonstration og test af nye letvægtskomponenter til fx droner.

Information

Dato

1. January, 2023

-

1. January, 2023

Bevilget pulje

475000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,