Søgeikon

3S – Satellites for Safety and Security

Defence, space & security

Information:

Danmark er en del af det europæiske rumsamarbejde European Space Agency (ESA). Igennem det seneste årti har ESA’s medlemsstater investeret milliarder af DKK i forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har ført til satellitbaserede løsninger, der kan styrke innovation og vækstpotentiale hos både SMV’er og større virksomheder i Danmark inden for en række forskellige sektorer – herunder også sikkerhed, beredskab og civilforsvar.

På basis af Copernicus systemet er der udviklet to tjenester, der er af særlig relevans for sikkerhed: ”Security” og ”Emergency Management Services”. Galileo systemet vil tilbyde to tjenester af særlig interesse for anvendelser inden for sikkerhedsområdet: ”High Accuracy Service (HAS)” samt ”Search and Rescue Service (SAR)”.
Endelig tilbyder satellitbaseret kommunikation også muligheder for interessante sikkerhedskritiske anvendelser. Der er særlig fokus fra ESAs side på at udnytte mulighederne for kombinationer af satellitkommunikation og jordbaseret 5G, bl.a. i forhold til understøttelse af sikkerhedskritiske anvendelser inden for transport, kritisk infrastruktur og civil sikkerhed. I sig selv kan satellitbaseret kommunikation også sikre redundans i sikkerhedskritiske anvendelser i tilfælde, hvor jordbaserede netværk ikke er funktionsdygtige.

Disse teknologiske muligheder, der rummer et stort potentiale for kommerciel innovation inden for sikkerhedsområdet, vil vi i dette projekt sætte i spil til gavn for danske SMV’er og større virksomheder

Information

Dato

1. April, 2021

-

1. April, 2021

Bevilget pulje

415000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,