Søgeikon

AI4ALERT – Artificial Intelligence for Acute Living Earth Reconnaissance Technology

Defence, space & security

Information:

Projektet bidrager til at definere konkrete overvågningsbehov blandt aktører i Danmark og til at identificere nye muligheder for at inddrage de nyeste datakilder og nyeste analytiske metoder til at adressere disse behov. Desuden vil projektet identificere hvorledes danske teknologivirksomheder kan bidrage med relevant teknologi, som kan understøtte udviklingen af disse overvågningsløsninger, heriblandt udvikling af early-warning-systemer og beslutningsstøttesystemer.

Projektet vil lægge hovedvægten på satellitbaserede platforme heriblandt anvendelse af både SAR og optisk data, men vil også inddrage andre frie datakilder hvor relevant, heriblandt f.eks. SDFE ortofotos og skråfotos. Databehovet vil primært blive understøttet gennem frie og åbne data fra Sentinel satellitterne, men for at bygge bro, og perspektivere, til mulighederne tilvejebragt gennem nye, mere tidslige og højtopløselige kommercielle satellitdata, er det helt centralt også at inddrage denne type data i begrænset omfang. Kommercielle satellitdataudbydere, heriblandt Airbus, forventes at yde medfinansiering til projektet.

Det er intentionen at prototyperne afprøvet gennem projektet efterfølgende skal videreudvikles til konkrete serviceydelser som kan understøtte hele den danske sikkerheds- og forsvarsindustri, og finansieringsmulighederne for dette vil ligeledes blive afdækket.

Information

Dato

1. April, 2021

-

1. April, 2021

Bevilget pulje

415000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,