Søgeikon

Dansk Netværk for Rumsikkerhed (DaNeRu)

Defence, space & security

Information:

På DTU Space arbejdes der netop nu på at oprette et nationalt videnscenter for rumsikkerhed, der skal facilitere og
støtte forskningsaktiviteter og -projekter, uddannelse samt innovation, myndighedsbetjening og forskningsbaseret
rådgivning inden for de relevante trussels- og problemområder inden for rumsikkerhed.


Som et naturligt element i denne indsats vil være etableringen af et netværk af relevante danske virksomheder, der
både kan bidrage med løsninger på rumsikkerheds-området samtidig med at de videreudvikler relevante kompetencer
af deres forretning. Formålet med DaNeRu er således at etablere og konsolidere et netværk af relevante
virksomheder, der måske ikke selv er klar over, at de vil kunne bidrage med teknologi eller tjenester, der kan bidrage
til rumsikkerhed.

Information

Dato

1. January, 2022

-

1. January, 2022

Bevilget pulje

415000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,