Søgeikon

EUROSATORY

Defence, space & security

Information:

Projektet vil omfatte tre direkte kerneopgaver hhv. internationalisering, matchmaking og videnspredning samt potentielt et eller flere nye match for samarbejdsprojekt(er).

Eurosatory i Paris udgør Europas største mødested for land, luftforsvar og sikkerhedsområdet og afholdes hvert andet år for at samle aktører inden for væsentlige dele af domænerne forsvar, rum og sikkerhed. Eurosatory er således en perfekt international matchmaking-platform for danske SMVer og videninstitutioner, der får direkte adgang til at overvære teknologidemonstrationer og faglige oplæg, udvikle idéer og innovationssamarbejder med danske og internationale virksomheder, videninstitutioner og myndigheder samt vidensprede danske innovative løsninger og behov for samarbejde i et professionelt forsknings- og forretningsmiljø.

Deltagerne vil samles under en fælles dansk forsvarsindustriel profilering og derfor gennemføres projektet i samarbejde med DI Forsvar & Sikkerhed, der får støtte fra Eksportrådet til at varetage en kommerciel og eksportfokuseret indsats parallelt med CenSecs innovationsprogram.

Information

Dato

1. January, 2022

-

1. January, 2022

Bevilget pulje

415000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,