Søgeikon

Klassificering af undervandsobjekter

Information:

Forlængelse af “Virtuelle fotorealistiske undervandsmiljøer til dataforøgelse i træning af maskinlæringsmetoder til klassificering og navigering med UUV’er” fra 2023).

I dette projekt inkluderes en sonarsensor i den valgte UUV‐scenarie og simulering af denne, da visuelle data kan blive begrænset af sløring ved høj turbiditet, f.eks. i havnemiljøer, ved højere afstand til inspektionsemnet, eller under dårlig belysning.

Forsvarsmæssigt er det særligt interessant for at opnå robust detektion af objekter i et udvidet arbejdsområde. Det kan fx være i forhold hvor objekter er skjult af marinebegroning, let nedgravede eller af andre maskeringer, som kan penetreres af akustiske signaler. Ved siden af de tidligere optiske simuleringer skal derfor udviklet og anvendes en sonar‐simuleringsmodel. Det involverer en kompleks forståelse af akustisk signalbehandling, samt de unikke egenskaber ved lydpropagation under vand, hvorfor det tiltænkes at anvende en eksisterende ultralydssimulator (Field‐ii, udviklet af DTU) til selve simulering. Dette trin vil drastisk forbedre muligheden for en holistisk simulering af det undervandsmiljø, som UUV'erne skal operere i

Information

Dato

1. January, 2024

-

1. January, 2024

Bevilget pulje

350000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,

Deltagende virksomheder

flow-16613-3611076-39721-teledyne200px.jpg
Blue Atlas Robotics
flow-16613-3611076-26088-blueatlas200px.jpg
Teledyne RESON
flow-16613-3682322-42841-posicomlogo200px.png
POSICOM