Søgeikon

Maritime Situational Awareness (MarAware)

Defence, space & security

Information:

For at kunne iværksætte specifik overvågning samt initiativer for at dæmme op for de illegale aktiviteter er det således afgørende at kunne skelne mellem legal og illegal adfærd i et overvågningssystem. Ligeledes er det afgørende at kunne fastslå hvornår en ellers øjensynlig legal færden ændrer karakter og bliver til en illegal færden. I den henseende er det, ud fra et overvågningsmæssigt perspektiv, vigtigt at kunne etablere baselines (altså fastlægge normal og legitim adfærd), samt at fastlægge hvornår denne adfærd ændrer karakter og bliver mistænkelig eller åbenlys illegal. Det er på denne baggrund at vi foreslår projektet MarAware, hvis formål er følgende:


- Afdække sektorspecifikke use cases for maritim ’situational awareness’, hvor kontinuerlige baseline studier kan bidrage til at skelne mellem legitim, mistænkelig samt illegal adfærd.
- Afprøve deep-learning algoritmer samt nye satellit- og droneteknologier og teknologikombinationer i praksis til etablering af baselines vedrørende maritim ’situational awareness’
- Sammenfatte mulighederne for hvordan techvirksomheder indenfor space-, security og defence kan bidrage til maritim ’situational awareness’ samt dele erfaringerne med relevant maritime aktører.

Information

Dato

1. January, 2022

-

1. January, 2022

Bevilget pulje

415000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,