Søgeikon

NEMP på dansk jord

Defence, space & security

Information:

Projektet skal gennem mindst 2 demonstrations aktiviteter dels sætte NEMP på dagsordenen overfor højpålidelig elektronik, dels udforme design guidelines der beskriver forholdsregler mod NEMP testens særlige påvirkning afelektronik samt afdække de faldgruber der skal håndteres i designet. De 2 demonstrationer skal illustrere og dokumentere designkravenes validitet.

Design guidelines og praktisk demonstrationstest skal gøre det muligt for dansk industri at håndtere og imødekomme NEMP kvalifikationskrav for elektronikprodukter. Opsamlede erfaringer samt designguidelines publiceres og vidensdeles i relevante fagfora.

Information

Dato

1. April, 2021

-

1. April, 2021

Bevilget pulje

415000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,