Søgeikon

SAR4SAR – Enhancing Arctic Search and Rescue operations using radar satellite imagery

Defence, space & security

Information:

Færdslen i Arktis er i disse år stærkt stigende både i antal skibe og i omfang (sejlede sømil)1. Den øgede trafik skyldes især fiskeri, bulkskibstrafik, mineralske efterforskningsaktiviteter, krydstogtsturisme samtstigende behov for kapaciteter omkring suverænitetshåndhævelse. Dertil skal lægges den lokale befolknings færdsel, som primært omfatter mindre fartøjer, hvoraf fiskeri, fritidssejlads samt lokale turistoperatører udgør de væsentligste formål. Som eksempel herpå, er der alene i Grønland årligt omkring 70 civile SAR (Search and Rescue) operationer, hvor mindre fartøjer på størrelse med joller er involverede. Krydstogtsturisme i Arktis har været stødt stigende gennem en årrække og forventes, på bagkant af de nuværende COVID-19 restriktioner, igen at være marked i stor vækst. Disse krydstogtsskibe medtager ofte op mod 1000 passagerer og i tilfælde af en ulykke, hvor redningsflåderne må tages i brug, vil der være et udtalt behov for tilvejebringelse af et overblik over de nødstedtes positioner, da disse hurtigt spredes over større områder, grundet strøm-, vind- og bølgeforhold. Ligeledes er der et stigende behov for suverænitetshåndhævelse i Arktis, hvor netop identifikation af fartøjer af varierende størrelse er af stor interesse. Alt i alt udgør den øgede Arktiske maritime færdsel et voksende sikkerhedsmæssigt risikoelement, hvorfor øgede kapaciteter indenfor redning fordres.

På baggrund af ovenstående problembeskrivelse, vil dette projekt besvare følgende spørgsmål:

a) Hvordan skal en radarreflektor udformes og monteres på forskellige objekttyper (joller og redningsfartøjer) for at maksimere synligheden for radarsatellitter og samtidig minimere reflektorens størrelse? b) Hvilke initiativer tager relevante aktører for at højne mulighederne for at blive undsat i fald uheldet er ude? c) Hvordan kan danske udstyrs og tech-virksomheder med fokus på marine, security og defense bidrage med løsninger som kan øge småbådes og redningsflåders synlighed på radarsatellitbilleder?

Information

Dato

1. April, 2021

-

1. April, 2021

Bevilget pulje

415000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,