Søgeikon

Secure Satellite Connectivity

Defence, space & security

Information:

Formålet med dette projekt er at støtte danske SMV’er og andre virksomheder i DK i udnyttelsen af nye muligheder i vækstområdet ”secure satellite connectivity”. Det gælder både upstream og downstream:

  • Downstream: At hjælpe danske virksomheder til at udnytte nye muligheder for sikker satellitkommunikation til anvendelse i virksomhedernes egne processer, produkter og tjenester.
  • Upstream. At hjælpe danske virksomheder til at bidrage til udviklingen af processer og systemer, der kan understøtte ”secure satellite connectivity”, f.eks. gennem anvendelse af kvantekryptering i forbindelse med satellitkommunikation.

Information

Dato

24. March, 2023

-

24. March, 2023

Bevilget pulje

400000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,