Søgeikon

SuperResolution

Information:

Det centrale spørgsmålfor dette projekt er hvordan man gennem intelligent data-fusion og kombinering
kan tilvejebringe hØj rumlig og temporal opløsning af offentligt tilgængelige og kommercielle datakilder
med henblik på at levere tidskritisk Environmental SituationalAwareness. For at svare på spØrgsmålet vil
projektet:
. Afdæ kke se [<torspecif ikke use -cases for Environ me ntal SituationalAware nest hvor inte lligent data-fusion
af forskellige EO-datakilder kan bidrage til at etablere baselines med høj spatio-temporal opløsning, samt
detektere og kvantificere omfanget af ekstrem-events.
. Afprøve deep-learning algoritmer samt nye satellit- og teknologikombinationer i praksis til etablering af
baselines vedrørende Environmental Situational Awareness
. Sammenfatte mulighederne for, hvordan techvirksomheder indenfor space, security og defence kan
bidrage til Environmental SituationalAwareness samt dele erfaringerne med relevante aktører.

Information

Dato

1. January, 2024

-

1. January, 2024

Bevilget pulje

350000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,

Deltagende virksomheder

flow-16613-3611076-13958-cowi200-2.png
Kystdirektoratet
flow-16613-3611076-57575-sundogblt200-2.png
SMT Nordic
flow-16613-3611076-32798-fmnejendom200-2.png
SciOps ApS
flow-16613-3611076-42765-capellaspacehorizontallogocopper200-2.png
Nationalpark Thy
flow-16613-3611076-21106-airbusdefensespacenllogo1200-2.png
Airbus Defence and Space GmbH
flow-16613-3611076-27804-sciops200px-3.png
Capella Space
flow-16613-3611076-58220-landbrugsstyrelsen200-2.png
COWI
flow-16613-3611076-36416-miljoeministerietdkblackrgb200-2.png
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
flow-16613-3611076-8552-dataforsyning200-2.png
Miljøstyrelsen
flow-16613-3611076-33122-kystrgb200-2.png
Landbrugsstyrelsen
flow-16613-3611076-24410-smtnordiclogo-2.png
GEUS
flow-16613-3611076-60671-nationalparkthy-2.jpg
Danske Regioner
flow-16613-3611076-45237-logogeuscol200-2.jpg
Sund & Bælt Holding A/S
flow-16613-3611076-37374-danskeregionerlogosortbredformattransparent200-2.png
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur