Søgeikon

Virtuelle Undervandsmiljøer

Defence, space & security

Information:

I dette projekt ønsker vi at undersøge muligheden for at generere og anvende virtuelle undervandsmiljøer til dataforøgelse i forbindelse med træning og validering af navigerings-, objekt- og klassificeringsmetoder. Vi vil begrænse undersøgelsen til én case med et mindre miljø med få objekter, således vi kan verificere eller falsificere arbejdsmetoden i projektperioden. Resultater vil åbenlyst også afdække potentialet for at ansøge et større og mere omfattende projekt

Information

Dato

1. January, 2023

-

1. January, 2023

Bevilget pulje

400000  

DKK

Projektansvarlig

Anders Laustsen,