Søgeikon

Security

Inden for securitydomænet arbejder CenSec med:

  • Cybersikkerhed
  • Kritisk Infrastruktur
  • Fysisk Sikring
  • Resiliens

CenSec faciliterer to netværk inden for securitydomænet:

  1. CenSec Cybergruppe
    Et internt netværk for vores cybersecurity aktører, hvor erfaringsudveksling, videndeling og kompetenceudvikling er i fokus.
  2. CMMC Netværket
    Et åbent netværk for alle underleverandører tit det amerikanske marked, med fokus på videndeling omkring CMMC – et nyt rammeværktøj fremsat af DoD (Department of Defense) som vil blive et fremtidigt krav for alle underleverandører.

Læs mere om vores netværk her.

CenSec afholder hvert år Homeland Security Conference, som fokuserer på de forskellige aspekter indenfor Danmarks sikkerhed; fysisk resiliens og sikring, cybersikkerhed, trusler, myndigheders beslutninger, videnbaseret forskning mm. 

Gennem sikkerhedsdomænet søger CenSec at hjælpe og samarbejde med industrien, videninstitutioner og myndigheder omkring innovation, udvikling og sammen skabe et stærk økosystem. Udelukkende for at hjælpe Danmark med fortsat at være et sikkert, trygt og stabilt land.

CenSec sidder også i konsortier for flere projekter med fokus på sikker, både nationale og europæiske. Læs mere om vores projekter her.

Domæneansvarlig

Censec oplæg
Censec oplæg