Security

Inden for Security arbejder vi med:

 • Homeland Security
  • CenSec har siden 2014 afholdt en årligt tilbagevende konference med det overordnede tema Homeland Security.
  • Konferencen afholdes også i 2022 – følg med under Events.
 • Cyber Security
  • Vi afholder events med fokus på cyber security.
  • Vi faciliterer en lukket netværksgruppe kaldet “CenSec’s Cybergruppe” hvor fokus er på erfaringsudveksling og videndeling blandt vores cyber security aktører.
 • Critical infrastructure
  • Sikring af kritisk infrastruktur er et gennemgående tema for mange af vores arrangementer under vores sikkerhedsdomæne.
 • Klassificeret netværk
  • Vi driver Danmarks eneste netværk for klassificerede produkter og services.
 • Internationalisering
  • I CenSec arbejder vi løbende på at udvide vores netværk til andre europæiske og internationale klynger og foreninger, til gavn for vores medlemmer. I samarbejde med de danske innovationscentre, ambassader og eksportråd, arrangerer vi ture med fokus på B2B og matchmaking.

Medlemsvirksomheder, som arbejder indenfor Security