Søgeikon

Space

Når det gælder rumdomænet arbejder CenSec med at hjælpe og understøtte aktører der arbejder inden for tre hovedområder:

Downstream
Data der hentes fra rummet og bruges til f.eks. navigation eller overvågning

Upstream
Heriblandt løfteraketter og satellitter og mere generelt udstyr, der skal forlade jorden og sendes i kredsløb

Autonomous systems
Området dækker primært droner (og andre selvstyrende enheder) inklusiv forskellige sensorer, kameraer og andet udstyr, der kan monteres på dem (payloads).

For hele space domænet fokuseres der primært på områder hvor rumteknologier og autonome systemer kan finde anvendelse inden for forsvars- og sikkerhedsområdet. 

CenSec blev i 2009 anerkendt som Danmarks officielle Rumklynge og arbejder tæt sammen med toneangivende aktører inden for den danske rumforskning og -industri.

Klyngen yder også støtte til forskellige samarbejdsprojekter mellem danske videninstitutioner og industrien inden for rumområdet.

CenSec afholder løbende en række events inden for spacedomænet, herunder den årlige Space Conference, space studieture samt møder i CenSec Space Gruppe inden for hovedområderne upstream, downstream og autonomous systems. 

Domæneansvarlig

The Danish National Space Conference 2023
Censec ved den danske ambassade